Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, pieczęć główna

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej

Oficjalny serwis polskiej obediencji wolnomularskiej

WOLNOŚĆ - RÓWNOŚĆ - BRATERSTWO

flaga polska flaga francuska flaga angielska
Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, pieczęć główna

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej

WOLNOŚĆ - RÓWNOŚĆ - BRATERSTWO

flaga polska flaga francuska flaga angielska
flaga polska flaga francuska flaga angielska menu rozwijalne
Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, pieczęć główna

Wielki Wschód
Rzeczypospolitej Polskiej

[Struktura Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej]

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej

Jest suwerenną polską obediencją romańską (liberalną, adogmatyczną), działającą wedle starych masońskich praw i obrządków, uznającą za podstawę swojego działania Konstytucje Wolnomularskie z 1723 roku oraz zestaw uniwersalnych reguł zwanych Landmarkami. Do WWRP przyjmowane (inicjowane) mogą być kobiety i mężczyźni, wolni i dobrych obyczajów. Naczelną zasadą jest wolność sumienia oraz tolerancja i szacunek dla każdego człowieka.

Struktura władz obediencji

Władze Zakonu (WWRP) ustanowione są zgodnie z oświeceniowym paradygmatem rozdziału władz. Działalnością obediencji kieruje Wielki Mistrz stojący na czele Rady Zakonu. Władzę ustawodawczą pełni Konwent Mistrzów, pracujący z udziałem przedstawicieli wszystkich Lóż. Nadzór nad przestrzeganiem prawa wolnomularskiego pełni Najwyższy Sąd Braterski.

Każdego roku przeprowadzane są demokratyczne wybory do władz Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej.

Obediencja działa zgodnie z wymogami prawa polskiego i międzynarodowego, a każdy z wolnomularzy jest szczególnie zobowiązany do przestrzegania prawa.

Aktualne najwyższe urzędy Zakonu pełnią:

cyrkiel i węgielnica, symbole wolnomularskie

Wielki Mistrz - B:. Zbigniew Grabowski

Zbigniew Grabowski, Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej PolskiejProf. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski, jest zasłużonym polskim naukowcem (uzyskał tytuł profesora zwyczajnego w 1975 roku), byłym rektorem Politechniki Warszawskiej, członkiem wielu szanowanych instytucji badawczych. Pełnił także urząd ministra polskiego rządu i kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego. Inicjowany blisko trzydzieści lat temu do wolnomularstwa w ramach Wielkiego Wschodu Francji, jest jednym z twórców polskiego wolnomularstwa. Należy do najstarszej polskiej loży liberalnej ”Nadzieja” na Wschodzie Warszawy (powstałej w 1990 roku w Lille, a następnie przeniesionej do Polski), gdzie przez wiele lat dzierżył młotek Czcigodnego Mistrza.

cyrkiel i węgielnica, symbole wolnomularskie

Struktura Zakonu

W skład Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi obecnie pięć Lóż oraz trzy Trójkąty (loże w organizacji).

Trójkąty Wolnomularskie (loże w organizacji):