Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, pieczęć główna

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej

Oficjalny serwis polskiej obediencji wolnomularskiej

WOLNOŚĆ - RÓWNOŚĆ - BRATERSTWO

flaga polska flaga francuska flaga angielska
Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, pieczęć główna

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej

WOLNOŚĆ - RÓWNOŚĆ - BRATERSTWO

flaga polska flaga francuska flaga angielska
flaga polska flaga francuska flaga angielska menu rozwijalne
Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, pieczęć główna

Wielki Wschód
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,

22 marca 2021 roku odbył się ostatni Konwent Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z zakończeniem procesu negocjacji intergacyjnych z Wielkim Wschodem Francji, na wniosek Wielkiego Mistrza, Konwent jednomyślną decyzją przedstawicieli Lóż zadecydował o samorozwiązaniu obediencji.

Celem, który przyświecał założeniu WWRP było umożliwienie regularnych prac wolnomularskich tej dużej części środowiska wolnomularskiego w Polsce, która z różnych względów pozostawała rozproszona. Bracia i Siostry, którzy cenili sobie wysoki poziom moralny i intelektualny, sprawność organizacyjną oraz działanie zgodnie z wymogami prawa powszechnego, a którzy byli skupieni w pięciu lożach założycielskich postanowili podjąć działalność jako Zakon.

Przez kilka lat istnienia obediencji, zapewniliśmy wolnomularzom możliwość rozwoju i regularnej pracy. W ramach WWRP powstały trzy nowe warsztaty: w Poznaniu, Cieszynie i Rydze. Nasza obediencja była istotnym elementem panoramy polskiej masonerii. Szczególnie bliskie więzi łączyły nas z Federacją Polską Le Droit Humain. Utrzymywano także kontakty zagraniczne, czego wyrazem było osiem zawartych traktatów międzynarodowych. I znowu, szczególne miejsce pośród nich zajmowały formalne relacje z zakonem Le Droit Humain (organy paryskie).

Dzięki staraniu kolejnych Wielkich Mistrzów: B:. Zbigniewa Grabowskiego i B:. Wojciecha Mościbrodzkiego rozpoczęły się ponadto rozmowy z największą obediencją wolnomularstwa liberalnego - z Wielkim Wschodem Francji. W wyniku braterskich konsultacji uzyskano porozumienie, w wyniku którego wszystkie loże WWRP uzyskały możliwość integracji z WWF, z zachowaniem ich pełnej tradycji, historii i dorobku. Skorzystali z tego Bracia i Siostry lóż Nadzieja, Gwiazda Morza, Braterstwo nad Olzą i Karol Marcinkowski. Stanowili oni zdecydowaną większość członków WWRP. Trzy pozostałe warsztaty: Trzech Braci, Europa oraz Saule Perkons Daugava wybrały inną drogę. Życzymy im powodzenia i sukcesów, w duchu braterstwa i przyjaźni.

Integracja do struktur WWF została uznana za sukces i spełnienie misji postawionej w 6016 AVL. Ta obserwacja stała się fundamentem decyzji podjętej przez Konwent w dniu 22 marca 2021 roku.

Wszystkim naszym Sympatykom, Braciom, Siostrom oraz osobom niezwiązanym z wolnomularstwem serdecznie dziękujemy za wspólną drogę, wiele ciepłych słów, które słyszeliśmy oraz nieustającą sympatię.

Zapraszamy do dalszej współpracy - tym razem już z poszczególnymi lożami Wielkiego Wschodu Francji w Polsce.