Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, pieczęć główna

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej

Oficjalny serwis polskiej obediencji wolnomularskiej

WOLNOŚĆ - RÓWNOŚĆ - BRATERSTWO

flaga polska flaga francuska
Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, pieczęć główna

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej

WOLNOŚĆ - RÓWNOŚĆ - BRATERSTWO

flaga polska flaga francuska
flaga polska flaga francuska menu rozwijalne
Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, pieczęć główna

Wielki Wschód
Rzeczypospolitej Polskiej

[Masoneria w Polsce, na świecie i w Internecie]

Wolnomularstwo we współczesnej Polsce

Wolnomularstwo polskie dzieli się zasadniczo na dwa nurty: anglosaski (konserwatywny) i romański (adogmatyczny).

Ten pierwszy kierunek reprezentowany jest w Polsce przez loże Wielkiej Loży Narodowej Polski (w nurcie tym obowiązuje ściśle przestrzegany nakaz terytorialny, określający, że wszystkie loże krajowe muszą uznawać zwierzchnictwo jednej obediencji, a ta - zwierzchnictwo Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii). Do lóż WLNP kandydować mogą jedynie mężczyźni, deklarujący wiarę w Boga.

pieczęć Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej PolskiejNurt romański, znacznie bardziej demokratyczny dzieli się na kilka obediencji. Obediencje działające w Polsce są albo przedstawicielstwami struktur międzynarodowych, albo organizacjami czysto polskimi. Obecnie, największą liczebnie obediencją czysto polską jest Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej. Działają ponadto loże skupione w Wielkim Wschodzie Polski (warto jednak podkreślić, że większość lóż założycielskich WWP odeszła z tej organizacji i przyczyniła się do powstania WWRP).

Wśród romańskich obediencji międzynarodowych na plan pierwszy wysuwa się zdecydowanie Międzynarodowy Wolnomularski Zakon Le Droit Humain - Federacja Polska. Drugą pod względem liczebności jest prawdopodobnie Wielka Loża Kultur i Duchowości (która jest właściwie obediencją na poły konserwatywną, jako że wymaga od członków wiary w Istotę Najwyższą). W Polsce istnieją także dwie loże kobiece, należące do Wielkiej Żeńskiej Loży Francji. Należy także wspomnieć o Loży Gabriel Narutowicz (Kraków), która działa w ramach Wielkiego Wschodu Francji. Panoramę wolnomularstwa zamykają dwie lub trzy loże, które zdecydowały się na byt loży niezależnej.

logo Instytut Sztuka Królewska w PolsceInstytut Sztuka Królewska w Polsce jest organizacją profańską (świecką), grupującą zarówno osoby będące wolnomularzami, jak i nienależące do masonerii. Organizacja stawia sobie za cel badanie i upublicznianie dorobku wolnomularstwa w Polsce. Na czele Instytutu stoi prof. Tadeusz Cegielski, były Wielki Mistrz Wielkiej Loży Narodowej Polski.

Wolnomularstwo na świecie

Wolnomularstwo na świecie, podobnie jak w Polsce dzieli się na dwa główne nurty: romański i anglosaski.

Wielka Zjednoczona Loża AngliiNurt anglosaski opiera się o UGLE (Wielką Zjednoczoną Lożę Londynu), której korzenie sięgają roku 1717 (kiedy to utworzono Wielką Lożę Londynu). Jej powołanie zbiegło się z utrwaleniem władzy nowej dynastii hannowerskiej w Anglii i stłumieniem powstania jakobickiego 1715 roku. Wielka Zjednoczona Loża Anglii sprawuje pieczę nad około 250 tysiącami wolnomularzy na całym świecie, skupiając ponad 8000 lóż. Jako najstarsza obediencja na świecie rości sobie prawo do uznawania (oceny) wszelkich organizacji masońskich na całym świecie. Dopuszcza inicjację wyłącznie mężczyzn i wymaga od kandydatów wiary w Boga i nieśmiertelność ludzkiej duszy. Siedzibą UGLE jest Freemasons' Hall w Londynie. Drugą najstarszą obediencja światową jest Wielka Loża Irlandii, choć nie jest znana oficjalna data jej powołania. Przyjmuje się jednak, że utworzono ją w roku 1725, jako że zachowały się dokumenty mówiące o wyborze Wielkiego Mistrza Richarda Parsonsa pochodzące z tego roku. Tzw. Wielką Trójkę zamyka Wielka Loża Szkocji założona w pierwszej połowie XVIII wieku (przyjmuje się datę 1736). Pierwszym Wielkim Mistrzem tej Wielkiej Loży został William St. Clair z Roslyn.

Warto także wskazać na francuską siłę wolnomularstwa konserwatywnego. Jest nią Wielka Loża Narodowa Francji (Grande Loge Nationale Française) - Obediencja powstała w 1913 roku jako inicjatywa jednej z konserwatywnych lóż Wielkiego Wschodu Francji, która zdecydowała się na odłączenie od swojej obediencji. Wielka Loża powołana została przy współpracy z niezależną lożą L'Anglaise na Wschodzie Bordeaux. Takie korzenie sprawiły, że w obediencji tej pracowało bardzo wielu Anglików (jak na standardy francuskie - szacuje się, że było ich około 25%). Pół wieku później doszło do istotnych zmian w łonie obediencji - odłączyło się od niej siedem lóż, tworząc nową obediencję - Wielką Lożę Tradycyjną i Symboliczną "Opera". Z drugiej strony, Wielką Lożę Narodową wzmocniła duża grupa secesjonistów z Wielkiej Loży Francji. Pierwotnie, najpopularniejszym rytem w tej obediencji był Ryt Szkocki Dawny i Uznany. Stosowano też Ryt Szkocki Rektyfikowany (jego chrześcijańsko-rycerski charakter był zgodny z duchem obediencji, dla podkreślenia czego krzyż templariuszy został umieszczony w herbie WLNF).

W zakresie wolnomularstwa romańskiego panuje duża różnorodność. Liczba obediencji jest bardzo duża (nie wszystkie zresztą wzajemnie się uznają). Istnieją zarówno obediencje krajowe (z braku miejsca, wymienimy tylko niektóre z nich), jak i obediencje ponadnarodowe (o których piszemy dalej).

Obediencje krajowe (wybrane):

Obediencje międzynarodowe:

Warto także dodać o wielu próbach łączenia się obediencji w większe struktury (jednak bez uszczerbku dla ich suwerennej władzy). Zwykle przybierają one formę unii lub stowarzyszeń, często powoływanych dla dobra Sztuki (nie zaś dla przeprowadzania wspólnych prac). Pozwala to na podejmowanie współpracy wykraczającej poza podział na masonerię anglosaską i romańską. Najważniejsze z takich organizacji to:

Wolnomularstwo w świecie cyfrowym

Poniżej prezentujemy wybrane adresy internetowe, związane z wolnomularstwem. W globalnej Sieci istnieje bardzo wiele źródeł informacji o historii i dniu dzisiejszym masonerii. Wiele z nich jest wartościowymi i rzetelnymi skarbnicami wiedzy, ale są także takie, które rozpowszechniają informacje niesprawdzone, niepełne, a nawet po prostu - fałszywe. W trosce o rzetelny dostęp do wiedzy, chcemy polecić te, które uważamy za wartościowe.

Polecamy:

Obediencje, Wielkie Loże i Wielkie Wschody działające w Polsce

Obediencje działające poza Polską

Strony WWW Lóż

Wolnomularstwo w serwisach społecznościowych

Organizacje wolnomularskie