Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, pieczęć główna

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej

Oficjalny serwis polskiej obediencji wolnomularskiej

WOLNOŚĆ - RÓWNOŚĆ - BRATERSTWO

flaga polska flaga francuska
Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, pieczęć główna

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej

WOLNOŚĆ - RÓWNOŚĆ - BRATERSTWO

flaga polska flaga francuska
flaga polska flaga francuska menu rozwijalne
Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, pieczęć główna

Wielki Wschód
Rzeczypospolitej Polskiej

[Struktura Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej]

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej

Jest suwerenną polską obediencją romańską (liberalną, adogmatyczną), działającą wedle starych masońskich praw i obrządków, uznającą za podstawę swojego działania Konstytucje Wolnomularskie z 1723 roku oraz zestaw uniwersalnych reguł zwanych Landmarkami. Do WWRP przyjmowane (inicjowane) mogą być kobiety i mężczyźni, wolni i dobrych obyczajów. Naczelną zasadą jest wolność sumienia oraz tolerancja i szacunek dla każdego człowieka.

Struktura władz obediencji

Władze Zakonu (WWRP) ustanowione są zgodnie z oświeceniowym paradygmatem rozdziału władz. Działalnością obediencji kieruje Wielki Mistrz stojący na czele Rady Zakonu. Władzę ustawodawczą pełni Konwent Mistrzów, pracujący z udziałem przedstawicieli wszystkich Lóż. Nadzór nad przestrzeganiem prawa wolnomularskiego pełni Najwyższy Sąd Braterski.

Każdego roku przeprowadzane są demokratyczne wybory do władz Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej.

Obediencja działa zgodnie z wymogami prawa polskiego i międzynarodowego, a każdy z wolnomularzy jest szczególnie zobowiązany do przestrzegania prawa.

Aktualne najwyższe urzędy Zakonu pełnią:

cyrkiel i węgielnica, symbole wolnomularskie

Wielki Mistrz - B:. Wojciech Mościbrodzki

Wojciech Mościbrodzki, Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej PolskiejWojciech Mościbrodzki (ur. 1973) jest grafikiem, informatykiem i menedżerem legitymującym się dyplomem Executive MBA Helsinki School of Economics. Jest także wykładowcą akademickim z dwudziestopięcioletnim stażem - pracował m.in. w Politechnice Gdańskiej, w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (gdzie stał na czele Wydziału Grafiki) oraz w Wyższej Szkole Bankowej. Jako wolnomularz członkiem gdańskiej Loży Gwiazda Morza oraz Loży Nadzieja, najstarszego polskiego warsztatu liberalnego (powstałego w 1990 roku w Lille pod auspicjami Wielkiego Wschodu Francji).

cyrkiel i węgielnica, symbole wolnomularskie

Struktura Zakonu

W skład Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi obecnie osiem Lóż oraz trzy Trójkąty (loże w organizacji).

Trójkąty Wolnomularskie (loże w organizacji):