Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, pieczęć główna

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej

Oficjalny serwis polskiej obediencji wolnomularskiej

WOLNOŚĆ - RÓWNOŚĆ - BRATERSTWO

flaga polska flaga francuska
Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, pieczęć główna

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej

WOLNOŚĆ - RÓWNOŚĆ - BRATERSTWO

flaga polska flaga francuska
flaga polska flaga francuska menu rozwijalne
Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, pieczęć główna

Wielki Wschód
Rzeczypospolitej Polskiej

[Deklaracja ideowa WWRP]

Deklaracja ideowa Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej,

jako organizacja wolnomularska powstała w wyniku zgodnej i braterskiej współpracy pięciu Lóż, pośród których szczególne miejsce zajęły trzy (spośród czterech) warsztatów, które ongiś były założycielkami Wielkiego Wschodu Polski niniejszym wyraża stanowisko,

że wolnomularstwo jest wspólną wartością humanistyczną, opartą na tradycji związanej z Konstytucjami Andersona i odwołującą się do najszczytniejszych idei Tolerancji oraz godności Człowieka, wyrażonej dewizą Wolność – Równość – Braterstwo.

cyrkiel i węgielnica, symbole wolnomularskie

Loże tworzące Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej

uznają, że idee wolnomularskie mogą być realizowane jedynie w środowisku, w którym fundamentalną zasadą jest Braterstwo, wyrażające się w między innymi w poszanowaniu pełnej autonomii sumienia oraz suwerenności lóż, przy zachowaniu praworządności, legalności i uczciwości

i w związku z tym zdecydowały się na powołanie nowej obediencji, w której wartości te będą wdrażane i praktykowane w atmosferze braterskiego, wzajemnego zaufania wobec Wolnomularzy i ich Warsztatów.

cyrkiel i węgielnica, symbole wolnomularskie

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej,

w którego składzie zdecydowały się pracować najstarsze i najbardziej zasłużone polskie loże liberalne, deklaruje niniejszym, że zamierza kultywować i podtrzymywać najszlachetniejsze tradycje polskiego wolnomularstwa, sięgające blisko 250 lat w przeszłość i związane z najbardziej wzniosłymi chwilami w dziejach – takimi jak uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Podkreślamy, że w pełni podpisujemy się pod treścią Apelu Strasburskiego z 1961 roku, w którym zapisano, że "należy wspólnie poszukiwać warunków, w których wolnomularze dobrej woli, należący do wszelkich tradycji, rytów, symboli i wierzeń mogą pracować we wzajemnym szacunku i absolutnej wolności sumienia”.

cyrkiel i węgielnica, symbole wolnomularskie

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej,

w poszanowaniu szacunku i równości, wyraża niezłomną wolę przyjaznych i braterskich relacji ze wszystkimi wolnomularzami pracującymi w ramach wszystkich Potęg Symbolicznych na całym świecie, uważając jednocześnie, że prawidłowo rozumiane zasady Sztuki Królewskiej są w stanie przezwyciężyć wszelkie przeszkody na drodze do budowy Braterstwa Uniwersalnego.

Warszawa, 18 marca 2017 roku